Mere om fotoshoots og priser

Erhvervsopgaver og andet

Alle former for erhvervsopgaver, koncerter, events eller lige hvad du har i tankerne
løses enten på timebasis eller til en fast aftalt pris.
Opgaver på timebasis beregnes fra firmaadresse til retur.

Kontakt mig for et uforpligtende tilbud på netop din opgave!

Standard timepris 1000,- ex. moms
Kørsel pr. km. 5,- ex. moms

Bryllupsfotografering

En typisk bryllupsfotografering foregår ved, at jeg ankommer til kirken
og fotograferer gæsternes ankomst, "den ventende gom" og når bruden ankommer.
Hvis det er tilladt tager jeg billeder i kirken og så igen en masse billeder,
når I kommer ud både af jer og jeres gæster.

Til sidst kører vi ud på en udvalgt location, hvor vi tager de egentlige bryllupsbilleder.
Hvis I gerne vil have mig med til receptionen og eventuelt festen, så er det selvfølgelig også muligt.


Bryllupspakke Lille - 6.950,-
Stemningsbilleder før, evt. under, og efter kirken/rådhus samt on-location (op til 4 timer)
Bryllupspakke Mellem - 12.900,-
Stemningsbilleder før, evt. under, og efter kirken/rådhus, on-location samt reception (op til 6 timer)
Bryllupspakke Stor - 19.500,-
Fra kirke til brudevals (op til 10 timer)

Gældende for alle bryllupspakker

Yderligere timer faktureres med 1.500,- pr. påbegyndt time.
Alle billeder leveres digitalt, fuldt redigeret og i høj opløsning.
Op til 50 km kørsel - herefter 5,-/pr. km.

Aftale for bryllupsfotografering

 • Ved bestilling sendes en bekræftelse og når første rate (2.000,-) er modtaget senest 14 dage efter er dagen endeligt reserveret.
 • Denne kontrakt/bekræftelse er gældende fra 1. januar 2017 og gælder for alle aftaler indgået med mig, Michael Barrett Boesen, herefter refereret til som ”Fotografen(s)” og kunden anført herover, herefter refereret til som “kunden(s)”.
 • Denne kontrakt forpligter kunden til at give fotografen besked om væsentlige ændringer i dagens program i rimelig tid inden brylluppet, dvs. starttidspunkter, adresser, og lign. Fotografen kan ikke, ved manglende informering, holdes til ansvar for evt. forsinkelser eller udeblivelser.
 • Ved afbud mindre end 2 måned før bryllupsdagen refunderes 1. rate ikke.
 • Fotografen forbeholder sig ret til at afbryde samarbejdet med kunden øjeblikkeligt, hvis fotografen oplever utilbørlig, truende eller fjendtlig opførsel fra personer ved brylluppet, eller i tilfælde hvor fotografens helbred er i fare.
 • Fotografen er ikke ansvarlig for manglende dækning af dele af brylluppet, i tilfælde af begivenheder der er uden for fotografens kontrol (force majeur). Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forkerte angivelser af adresser, forsinkelser forvoldt af parret eller parrets gæster, vejret, restriktioner på lokationer, trafikale forhold, afspærringer, uheld og tyveri. Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for baggrunde og lysforhold der forringer kvaliteten af det bestilte arbejde eller umuliggør opgaven.
 • Fotografen kan ikke stilles til ansvar for ikke at have fotograferet dele af brylluppet, herunder enkeltpersoner eller genstande.
 • Det er, medmindre andet er tydeligt skriftligt aftalt, parrets ansvar at indsamle tilladelser til at fotografere på de ønskede steder hvis sådanne kræves. Bemærk at mange offentlige bygninger, fx banegårde, metrostationer, indkøbscentre og lign. har forbud mod fotografering, medmindre der er fremsendt en skriftlig tilladelse.
 • Alle billeder taget af fotografen er beskyttet af ophavsretsloven. Det betyder at fotografen har alle rettighederne til billederne og de må ikke kopieres, printes, ændres eller videresælges uden fotografens skriftlige tilladelse. Modtager parret en USB disk/DVD/Link med billeder, giver det begrænset brugsret over billederne, hvilket betyder at parret frit må printe billederne, og dele de redigerede billeder på sociale netværkssider og deres egen hjemmeside, blogs osv. Det er ikke tilladt at videresælge eller benytte redigerede billeder i kommercielle sammenhænge uden skriftlig tilladelse fra fotografen. Det er ikke tilladt at ændre på de redigerede billeder uden fotografens tilladelse, og fotografens navn må ikke optræde i sammenhæng med de uredigerede billeder.
 • Fotografen forbeholder sig ret til at bruge udvalgte billeder på sin egen hjemmeside/Facebook/Instagram og redaktionel brug med mindre andet er skriftligt aftalt. En eksklusiv aftale koster 2.500,- oven i prisen.
 • I tilfælde af at fotografen ikke kan møde op og fuldføre opgaven som aftalt i denne kontrakt pga. en skade, sygdom, en ulykke eller lign. som er udenfor fotografens kontrol, vil fotografen gøre alt i fotografens magt for at finde en afløser. Skulle det ske, at en afløser ikke kan findes, vil der ikke kunne kræves erstatning, men en evt. forudbetaling vil selvfølgelig blive tilbagebetalt.
 • I det tilfælde at alle de digitale filer går tabt, bliver stjålet eller ødelagt, af årsager udenfor fotografens kontrol, inklusiv, men ikke begrænset til harddiskfejl, kamerafejl og lign. vil hele beløbet blive tilbagebetalt. I tilfælde af at en del af billederne går tabt, vil der blive udregnet et procentvist tab, og denne andel vil i disse tilfælde blive trukket fra den oprindelige pris. (Eks: Tager jeg 2000 billeder på dagen, men mister derefter 500 af dem, vil kunden blive opkrævet 75% af det fulde beløb). Der vil ikke yderligere blive udbetalt nogen form for erstatning.
 • Det er ikke påtvunget fotografen at udlevere alle billeder skudt på dagen, hvilke billeder der udleveres til kunden er fotografens egen beslutning.
 • Redigeringen af billederne og det overordnede look vil i sidste ende altid være fotografens beslutning. Fotografen vil lytte til forslag og ideer fra kunden, men i sidste ende vil det være fotografens beslutning.

Konfirmation og Barnedåb

Konfirmation, barnedåb og lignende tilbydes selvfølgelig også.
Kontakt mig og lad mig vide hvad I ønsker, så skal jeg komme med en god pris!

Portræt og modelfotografering

Jeg tilbyder alle former for portræt og model fotografering. Om det er familieportrætter,
søskendebilleder, billeder af børnene eller har du bare en drøm om at få taget
nogle ”rigtige” model billeder, så finder vi ud af det.
Jeg tager ofte ”on-location”, men kan også tilbyde fotografering i studio hjemme hos mig.

 

Priser
Starter fra 2.500,-  for en Fotosession - pr. 45 min. Incl. 5 stk digitale fotos

 

En session er lig med

 • Én familie, Ét par, Ét barn, Én gruppe
 • Har man brug for både et familiefoto og individuelle af f.eks. børn,
  altså flere sessions, så kontakt mig for en samlet pris
 • En session er op til 45 min fotografering
 • En session er op til 50 km kørsel tur/retur

 

Eventuelle tillæg

 • Kørsel udover de 50 km koster 5,- pr. km. ved fotografering
  ”On Location” (regnes fra firmaadressen)
 • Evt. gebyr til bro, færge og parkering og lign. tillægges prisen
 • Disse priser indebærer at jeg må bruge billederne på min hjemmeside
  og til anden markedsføring. Hvis dette ikke ønskes tillægges priserne 2.500,-

Handels- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle BOESEN PHOTOGRAPHY & DESIGNs tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Billeder solgt af BOESEN PHOTOGRAPHY & DESIGN forbliver BOESEN PHOTOGRAPHY & DESIGNs ejendom og skal returneres senest 7 dage efter anvendelsen. Således omfatter et salg alene en udnyttelsesret.

Billederne må kun anvendes til det på forhånd aftalte formål.

Køber skal fremsende specificeret beskrivelse af billedernes anvendelse samt dokumentation, eksempelvis i form af publikation.

Ved al offentliggørelse skal ”Foto: Michael Barrett Boesen/boesenfoto.dk” anføres i bylinen.

De købte udnyttelsesrettigheder til det enkelte billede gælder kun i Danmark, medmindre andet er aftalt.

Ansvaret for anvendelsen af de af BOESEN PHOTOGRAPHY & DESIGN solgte udnyttelses- rettigheder påhviler fuldt og helt køber. Således kan BOESEN PHOTOGRAPHY & DESIGN ikke på nogen måde gøres ansvarlig for anvendelsen, idet salget sker med det udtrykkelige forbehold, at afbildede personer eller motiver kan have selvstændige rettigheder, der skal iagttages af køber. De på billederne værende personers tilladelse til offentliggørelse eller tredjemands ophavsret til motiv forudsættes således indhentet af køber.

Ved anvendelse af modelfoto skal ordet "modelfoto" bringes.

Billeder må ikke udsættes for sammenklipning, sammenkopiering eller elektronisk manipulation uden BOESEN PHOTOGRAPHY & DESIGNs tilladelse.

Elektronisk lagring må ikke finde sted uden BOESEN PHOTOGRAPHY & DESIGNs tilladelse. Undtaget er elektronisk håndtering i den periode (timer/døgn), der er nødvendig for den aktuelle produktion.
 
Indscanninger skal fjernes fra købers elektroniske lager straks efter brug.

Billeder på internet skal publiceres i lav opløsning. Publiceringsretten gælder kun for en aftalt periode.

For beskadiget eller bortkommet materiale har BOESEN PHOTOGRAPHY & DESIGN ret til erstatning.

Alle priser er ekskl. moms; betaling er netto kontant.

Såfremt betaling sker efter forfaldsdagen, er BOESEN PHOTOGRAPHY & DESIGN berettiget til at beregne renter af udestående saldo fra forfaldsdagen med 2% per påbegyndt måned.

Refusion af stedfunden betaling for ikke-anvendte billeder kan ikke finde sted.

BOESEN PHOTOGRAPHY & DESIGN hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte billede.

 

Copyright information

Copyright BOESEN PHOTOGRAPHY & DESIGN. Alle fotografier er fotografernes ejendom, og tekst og html-filer er BOESEN PHOTOGRAPHY & DESIGNs ejendom.

Fotografier er beskyttet efter "Lov om ophavsret".

Det er ikke tilladt at reproducere, lagre eller manipulere et fotografi uden BOESEN PHOTOGRAPHY & DESIGNs skriftlige tilladelse.

"Lov om ophavsret" tillader efter §12 stk. 2 nr. 4 ikke kopiering af værker i digitaliseret form.
 
Digitaliserede billeder omfattes af lovens § 2 om eneret, og kopiering til privat brug er ulovlig uden fotografens specifikke tilladelse.